index | home | introductie | cursus | opleiding | afbeeldingen | woordenboek | atelier | adressen | gereedschappen| onderdelen| wetenswaardig| vragen
links | sponsors

Google
 
HET WEER­ ­ ­ FILE NIEUWS­ ­ ­ ROUTEPLANNER

vragen over klokken
vragen over horloges
vragen algemeen


Klokken gelijkzetten bij zomer- en wintertijd?

Als we de zomertijd moeten instellen, dan zetten we de klok een uur vooruit. Dit geeft meestal weinig problemen. U zet de klok eenvoudig een uur vooruit.
Maar als de klok een uur achteruit gezet moet worden voor de wintertijd, dan komen er vaak problemen en toch is er niets simpeler dan dat. Als u eraan twijfelt of u uw klok met het oog op het slagwerk ongestraft terug kunt zetten, doe dit dan niet maar zet hem gewoon een uur stil.

Klokken weer op slag brengen?

Mocht het toch verkeerd gegaan zijn of is er een andere reden waardoor de klok van slag is geraakt, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Eerst moeten u weten om wat voor soort slagwerk het gaat.
In grote lijnen zijn er twee soorten slagwerkklokken: klokken met een sluitrad en klokken met een zaag.
Klokken met een zaag kunnen in principe niet van slag raken en zijn ook meestal moderne klokken. Klokken met een sluitrad daarentegen kunnen heel makkelijk van slag raken. Dit zijn vrijwel altijd oudere of antieke klokken. Als u een klok met een zaag heeft en hij is van slag, dan heeft men meestal tijdens het gelijk zetten de kleine wijzer verdraaid of de kleine wijzer zit los.
Is dit laatste het geval, dan drukt u de kleine wijzer weer vast. Deze zit namelijk bij vrijwel alle moderne klokken klemmend op het uurrad en u kunt hem dus verdraaien, waardoor hij makkelijk weer goed te zetten is.
Bij oudere of antieke klokken ligt de zaak anders.
Bij deze klokken zit de wijzer niet altijd klemmend op het uurrad, maar kan hij ook vast zitten, waardoor hij dus niet te verdraaien is. Klokken waarbij dit vrijwel altijd het geval is, zijn Franse comtoise en Engelse staande klokken. Deze klokken hebben als voordeel dat ze niet van slag kunnen raken, mits er normaal mee om gegaan is. Als dit soort klokken toch van slag is, dan is er vrijwel zeker iets anders aan de hand.


top

vragen algemeen

Zijn de klokken of horloges op deze site te koop?
Nee, de afgebeelde horloges en klokken zijn niet te koop.

Kijk voor opleidingsmogelijkheden op de pagina opleiding .

Weet u opleidingsmogelijkheden die hier niet bijstaan, laat het ons dan even weten, waarvoor bij voorbaat dank.


Google
top

copyright