index | home | introductie | cursus | opleiding | afbeeldingen | woordenboek | atelier | adressen | gereedschappen| onderdelen| wetenswaardig| vragen| vragen
links | sponsors

Google
 
HET WEER­ ­ ­ FILE NIEUWS­ ­ ­ ROUTEPLANNER

werkbank


Welkom bij BKWATCH, uw hulp bij uurwerkreparatie

Voordat ik mij aan u voorstel, lijkt het mij zinnig om een ogenblik stil te staan bij het begrip “tijd”.

Tijd is een ongrijpbaar begrip, want op het moment dat je het hebt, ben je het ook weer kwijt. Toch is het ondenkbaar om in deze moderne tijd zonder tijd te moeten leven; het is een onlosmakelijk deel van ons leven, of we het nu leuk vinden of niet.
Dat het uurwerkmakersvak dus een vak met toekomst is, hoef ik dan ook niet verder uit te leggen, te meer daar de laatste jaren het mechanische uurwerk om zeer vele redenen weer helemaal terug is. Toch zal er binnen enkele jaren een groot gebrek ontstaan aan goed opgeleide uurwerkmakers.
Door het zeer kleine aantal leerlingen op de scholen (en dat geldt niet alleen voor Nederland, maar dit probleem is wereldwijd), is het dus een vak met zeer goede toekomstperspectieven.


Ik ben Bert van der Kamp, geboren op 17 februari 1939 te Apeldoorn. Zowel mijn vader als mijn oom waren horlogemaker en ook mijn broer is horlogemaker. Ik mag dus rustig zeggen dat het mij met de paplepel is ingegoten.
Al als klein jochie was ik op de werkplaats van mijn vader om met radertjes en andere onderdelen van uurwerken te spelen, dit soms tot zijn grote ergernis, vooral als het druk was.
Het resultaat was wel dat ik al met ongeveer 10 jaar op mijn vrije woensdagmiddag wekkers moest repareren, wat ik op dat moment niet zo leuk vond omdat mijn vriendjes buiten aan het spelen waren.
Na de lagere school vond ik eigenlijk dat ik genoeg geleerd had en ik was dan ook met geen stok naar het voortgezet onderwijs te krijgen.
Dit veranderde op het moment dat er een vertegenwoordiger bij mijn vader aan de zaak kwam en hem vertelde dat er in Medemblik een particuliere horlogemakervakschool was, waar je meteen na het lager onderwijs naar toe kon.
Na veel gepraat hebben mijn ouders toen een beslissing genomen en ging ik als jongen van veertien in augustus 1953 naar Medemblik, waar ik de volgende vijf jaren zou doorbrengen.
Ik ben ze daar nog altijd dankbaar voor, want het was een praktijkgerichte school en dat duffe theoretische gedoe was niets voor mij.
Ik heb hiervan dan ook nooit spijt gehad.
Het waren vijf mooie jaren die ik met goed resultaat heb afgesloten, want na vijf jaar deed ik met goed gevolg mijn examen en was vanaf dat moment rijksgediplomeerd horlogemaker.
Na mijn diensttijd, die in mijn ogen een eeuw duurde, ben ik eerst een jaar bij mijn vader in de zaak geweest, maar tevens ging ik regelmatig op bezoek bij de heer Zengering, een oude rot in het vak, die alleen maar antieke Friese staart- en stoelklokken restaureerde.
Hier is mijn liefde voor de antieke klok ontstaan.
Deze man kon in mijn ogen werkelijk alles en ik heb dan ook heel wat uren bij hem doorgebracht.
Kort na mijn diensttijd kwam ik het mooiste meisje tegen dat ik mij voor kon stellen.
Gelukkig dacht zij net zo over mij en zijn we na een jaar getrouwd.
Nu hebben we drie getrouwde dochters en vijf kleinkinderen, waar we veel plezier aan beleven.
Aangezien ik niets voor de winkel van mijn ouders voelde en het liefst wilde repareren, ben ik destijds naar de Kamer van Koophandel gestapt om te informeren wat ik moest doen om een eigen bedrijf te starten.
Toen was dat wel wat anders dan tegenwoordig! Naast mijn vakdiploma`s moest je ook aantonen dat je voldoende financiële middelen had om een eigen bedrijf te kunnen starten.
Met hulp van mijn vader is dat gelukt.
Wij woonden toen bij mijn grootmoeder in.
Daar hadden we drie kamers en in een van die kamers was een diepe kast waarin ik een werkbank gemaakt heb en ben begonnen als horlogemaker thuiswerker, wat inhield dat ik de reparaties verzorgde voor juwelierszaken.
Alhoewel mijn liefde toen al uitging naar de antieke klokken, had ik in die tijd geen ruimte en heeft het tot ongeveer 1975 geduurd om meer en meer over te stappen naar het repareren en restaureren van moderne en antieke klokken.
Momenteel kan ik het mij veroorloven om het wat rustiger aan te doen en ben zodoende op het idee gekomen om een website te gaan bouwen, waarop ik u op praktische wijze mijn ervaringen hoop door te geven.
Bert van der Kamp.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt met hulp van o.a. de heer M.F Blommestijn de heer J.G.Beelaerts van Blokland

­ top

copyright ©