Robots META tag


index | home | introductie | cursus | opleiding | afbeeldingen | woordenboek | atelier | adressen | gereedschappen| onderdelen| wetenswaardig| vragen
links | sponsors

Google
 
HET WEER­ ­ ­ FILE NIEUWS­ ­ ­ ROUTEPLANNER


Gratis cursus uurwerkhersteller.


Het eigendom en copyright van deze website berust bij Horlogerie B. van der Kamp V.O.F.
Zonder schriftelijke toestemming van de auteur is het niet toegestaan:

  • Deze website geheel of gedeeltelijk over te nemen en in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te verveelvoudigen.
  • Deze website door plaatsing op een andere site of op een intranet toegankelijk te maken.
  • Een gezipte versie van deze website via Internet, CD-Rom, of op enigerlei andere wijze te verspreiden.
  • Deze website te gebruiken voor cursussen of opleidingen.
  • Op commerciŽle wijze gebruik te maken van deze website.

Hoewel aan de inhoud van deze site de uiterste zorg wordt besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van mogelijk onjuist weergegeven informatie.
Alle aan ons gerichte vragen zullen zorgvuldig en strikt vertrouwelijk worden behandeld.
Adressen zullen nooit zonder toestemming van geadresseerde aan derden worden doorgegeven.


Ik ga akkoord                                                                      Ik ga niet akkoord


top

copyright ©