index | home | introductie | cursus | opleiding | afbeeldingen | woordenboek | atelier | adressen | gereedschappen| onderdelen| wetenswaardig| vragen
links | sponsors

Google
 
HET WEER­ ­ ­ FILE NIEUWS­ ­ ­ ROUTEPLANNER

VOORWOORD.


NAAR CURSUS


Aangezien dit gedeelte van de site voor mij een van de belangrijkste items is, wil ik u hier uitleggen hoe ik de indeling in gedachten heb.

De pagina ‘cursus’ is ingedeeld in vijf vakken.

In het eerste vak komen de algemene zaken die met het vak te maken hebben aan bod.

In het tweede vak wordt de basistechniek behandeld, waarbij het belangrijkste gedeelte de gereedschapkennis zal zijn.
U leert hier waar de belangrijkste gereedschappen voor dienen en hoe u er mee om moet gaan.

In vak drie ga ik de horlogereparaties behandelen.

In vak vier komen de moderne klokken aan de beurt. Buiten de kleine reparaties is het de bedoeling dat de volgorde zo logisch mogelijk wordt. Daarom zal als eerste de reparatie van een eenvoudige klok met gewichten worden behandeld.
Deze klok zal dus bij dit type de basis vormen van waaruit ik verder ga werken.

In vak vijf zullen de antieke klokken aan bod komen .

Zoals in elk vak komen ook in het vak van horlogemaker woorden en uitdrukkingen voor die voor een leek onbegrijpelijk zijn. Daarom heb ik het woordenboek gemaakt. Het is de bedoeling dat ik hierin de woorden en uitdrukkingen verklaar die tot het vakjargon behoren.
U zult niet elke term in dit woordenboek aantreffen. Sommige termen zijn namelijk zó vanzelfsprekend, dat vermelding in het woordenboek overbodig is.
Mocht u echter toch een term ontmoeten waarvan u de betekenis niet in het woordenboek aantreft, laat het mij dan weten, zodat ik hem alsnog kan toevoegen.
Mocht tijdens de opbouw van de site blijken dat er aanpassingen wenselijk zijn, dan zal ik die hier bespreken. Heeft dus de pagina ‘cursus’ een ingrijpende verandering ondergaan, kijk dan even op deze pagina voor uitleg.

Ik hoop dat deze cursus een bijdrage zal leveren aan het verspreiden van het mooie vak van horlogemaker.

Bert van der Kamp

NAAR CURSUS


­ top

copyright © .